Block đánh bóng kính bằng tay TACSYSTEM

Block đánh bóng kính bằng tay TACSYSTEM

Tác dụng:

Block đánh bóng kính bằng tay.

Mô tả sản phẩm: 

Được sử dụng tại các vị trí không thể dùng máy đánh bóng, block đánh bóng kính bằng tay được làm từ tơ nhân tạo là công cụ hữu hiệu để tẩy ố, ăn mòn trên kính khi kết hợp với xi đánh bóng kính TACSYSTEM Glass Polish.

Hướng dẫn sử dụng:

Phải được sử dụng trên bề mặt ướt.

SẢN PHẨM KHÁC

Dung dịch vệ sinh kính TACSYSTEM Crystal Window

Dung dịch vệ sinh hoàn thiện bề mặt da TACSYSTEM Leather Cleaner

Xi đánh bóng kính TACSYSTEM glass polish

Dung dịch phủ ceramic TACSYSTEM Quartz Magic